FİZİKSEL TESTLER

Taban Saya / Taban Katları Arasındaki Yapışma Dayanımı

TS EN ISO 17708 (A) metoduna göre bütün ayakkabıya uygulanan bir dayanıklılık deneyidir. Ayakkabıda giyme sırasında tabanın sayadan ayrılmaması için istenen değerlere uygunluğunun tespitinin istendiği bir deneydir. Akredite bir deneydir.

Bütün Taban-Saya Yapışma Dayanımı

TS 5550

Ökçe Tutturma Dayanımı

TS EN 12785

Dış taban Aşınma Direnci

TS ISO 4649 (A)/TS EN 12770 (A)

Taban Kesiğin Büyümeye Karşı Dayanımı (-5±2°C)-Ross Flex (150.000 çevrim)

Taban Kesiğin Büyümeye Karşı Dayanımı
(-5±2°C)-Ross Flex (150.000 çevrim)

Hidroliz

TS ISO 5423-Ek E

Çatlama Başlangıcı ve Gelişimine Karşı Direnç-Bata Belt

TS EN ISO 16177

Taban Esneme Dayanımı-Bennewart

TS EN ISO 17707(A)

Yoğunluk Tayini

TS ISO 2781 (A)

Sertlik Tayini

TS EN ISO 868 (Shore A)
TS ISO 48 (10-100IRHD)

Taban Kopma Dayanımı ve Uzama

TS EN 12803 (ISO 22654) (Ayakkabı tüm malzemeler)/ TS ISO

37(Vulkanize veya TPR)/ TS ISO 5423-5.3 PU

Ökçe Yorulma Testi

TS ISO 19956

Dış Taban Boyut Kararlılığı

TS EN 12772

Metal Sertlik Tayini (Çelik Taban Desteği) (HRC)

TS EN ISO 6508-1

Saya, Astar Esneme Dayanımı

TS EN 13512 (ISO 17694) TS EN ISO 32100

Saya, Astar ve Mostra Aşınma Dayanımı-MARTINDALE

TS EN 13520 (ISO 17704)

Saya, Astar ve Mostra veya Bütün Saya Yırtılma Dayanımı

TS EN 13571(ISO 17696)

Saya Malzemesi Çekme Dayanımı ve Uzama Yüzdesi

TS EN 13522 (ISO 17706)

Saya Suya Karşı Direnç-Penetrometre

TS EN 13518 (ISO 17702)

Saya, Astar Sürtmeye Karşı Renk Haslığı Tayini (Crockmeter method)

TS EN ISO 105-X12

Sayanın Montadaki Hasara Karşı Direnci

TS EN ISO 17693

Bütün Saya (ayakkabıda), Saya, Astar Su Buharı Geçirgenliği ve Absorpsiyonu

TS EN 13515 (ISO 17699)

Saya Plastikleştirici Kaybının Tayini-Aktif Karbon Metodu

TS EN ISO 176

Kauçuk veya Plastikle Kaplanmış Kumaşlarda Yırtılma Dayanımı

TS EN ISO 4674-1 (A)

Saya Kauçuk veya Plastikle Kaplanmış Kumaşların Kaplama Yapışkanlığının Tayini

TS EN ISO 2411

Saya Kauçuk veya Plastikle Kaplanmış Kumaşlarda Gerilme Dayanımı ve Kopma Uzamasının Tayini

TS 2008 EN ISO 1421

Saya, Astar, Mostra Dikiş Direnci

TS EN 13572-Metot A; (ISO 17697-Metot A)

Saya, Astar, Mostra Dikiş Direnci

TS EN 12801 (ISO 22652)

Ayakkabı Astar, Mostra, Taban (Kösele), İç Taban Suda Çözünen Madde ve Sülfat Külünün Miktarı Tayini

TS EN ISO 20869

İç Taban Boyut Kararlılığı

TS EN 12800 (ISO 22651)

İç Taban Aşınma Direnci

TS EN 12747(ISO 20868)/

Ayakkabı, Sayalar, Çoraplar ve Astarlar için ovmaya karşı renk haslığı –METOT A/C

TS EN ISO 17700

Deri-Bükülme Dayanımının Tayini

TS EN ISO 5402-1

Deri Astar, Mostra İleri-Geri Sürtme Çev. Karşı Renk Haslığının Tayini

TS EN ISO 11640

Deri-Su İle Lekelemeye Karşı Renk Haslığının Tayini

TS EN ISO 15700

Suya Karşı Renk Haslığı Tayini

TS EN ISO 11642

Deri-Tere Karşı Renk Haslığı

TS EN ISO 11641

Deri-Sırça Dayanımı ve Gerilebilirlik Tayini

TS EN ISO 3379

Deri (Esnek)-Suya Dayanım Tayini-Penetrometre

TS EN ISO 5403-1 (A)

Deri-Kösele Kalınlık Tayini

TS EN ISO 2589 (A)

Deri-Kösele Çekme Mukavemeti ve Uzama Yüzdesinin Tayini

TS EN ISO 3376(A)

Deri (Esnek, Döşeme)-Uzama Tayini

TS EN ISO 17236

Deri-Yırtılma Tayini (Tek Kenar Yırtığı)

TS EN ISO 3377-1

Deri-Yırtılma Tayini (Çift Kenar Yırtığı)

TS EN ISO 3377-2(A)

Deri-Kösele Sıcağa Karşı Dayanım

TS 5550-2.3.1

Deri-Kösele Soğuğa Karşı Dayanım

TS 5550-2.3.2

Deri-Büzüşme Sıcaklığı Tayini

TS EN ISO 3380

Deri-Su Buharı Absorpsiyonu Tayini

TS EN ISO 17229

Deri-Su Buharı Geçirgenliği Tayini

TS EN ISO 14268

Deri-Su Buharı Geçirgenliği Tayini

TS EN ISO 23910

Kösele-Çatlama Dayanımı ve İndeksi

TS 4137 EN ISO 3378

Dokunmuş Kumaş Birim Uzunluk ve Birim Alan Kütlesi Tayini

TS 251

Dokunmuş Kumaş Birim Uzunluktaki İplik Sayısının Tayini

TS 250 EN 1049-2

Tekstil Malzemesi Yırtılma Mukavemeti

TS EN ISO 13937-4

Tekstil Malzemesi Kopma Mukavemeti

TS EN ISO 13934-1

Tekstil İpliklerin Kopma Mukavemeti

TS EN ISO 2062(A)

Tekstil (Kumaş) Su Geçirmezlik Tayini (Hidrostatik Basınç Testi)

TS EN 811

Tekstil (Kumaş) Su İticiliği Tayini (Püskürtme Metodu)

TS EN ISO 4920

Kaplamalı kumaşlar-Aşınma dayanımı (Martindale)

TS EN ISO 5470-2

Tekstil Hava Geçirgenliği Tayini

TS 391 EN ISO 9237

Tekstil Su Buharı Direnci

TS EN ISO 11092

Tekstil Isıl Direnç

TS EN ISO 11092

Metal Aksesuar Korozyon Direnci

TS EN ISO 22775

Language»