KİMYASAL TESTLER

Fitalat Tayini

CPSIA (6’ lı) (12’ li) (28 li) CPSC-CH-C1001-09.3(A)/ TS EN 14372 metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir. Tekstil Numunelerinde Sokshlet Ekstraksiyonu İle TS EN 15777(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir. Tetrahidrofuran(THF) Ekstraksiyonu ile (6’ lı) (12’ li)/ TS EN
ISO 14389(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir.

Fitalat Tayini

Deri ve Boyalı Derilerde TS EN ISO 17234-1/2 (A) metoduna
göre uygulanır. Akredite bir deneydir.
Tekstil Numunelerinde TS EN ISO 14362-1(A) metoduna göre
uygulanır. Akredite bir deneydir.

Fitalat Tayini

Ayakkabı ve Ayakkabı Bileşenlerinde ISO/TS 16189(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir.

Fitalat Tayini

Ayakkabı ve Ayakkabı Bileşenlerinde Metot A/B ISO/TS 16186(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir

Fitalat Tayini

Ayakkabı ve Ayakkabı Bileşenlerinde ISO/TS 16179(A)/ TS EN ISO 17353(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir

Kalaylı Organik Bileşiklerin Tayini(Tamamı)

Ayakkabı ve Ayakkabı Bileşenlerinde ISO/TS 16179(A)/TS EN ISO 17353(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir

Poli Aromatik Hidrokarbonların (PAHs) Tayini

Ayak Giyecekleri ve Bileşenlerinde TSE ENISO/TS16190(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir

Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini

EPA 8260;EPA 3585;EPA 5000 (220) metoduna göre uygulanır.

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların(PAH) Tayini

TASEVLABMTD21(Ref: AfPS GS 2014:01 PAK) (A)

Toplam Kadmiyum(Cd) Tayini-Mikrodalga Parçalama Metodu

TS EN 1122(A)

Deri-Kösele pH Tayini

TS EN ISO 4045 (A)

Deri-Kösele Uçucu Madde Tayini

TS EN ISO 4684 (A)

Deri-Kösele Diklormetanda Çözünen Madde (Yağ)Tayini

TS EN ISO 4048 (A)

Deri-Krom Oksit (Cr 2 O 3 ) Tayini-Titrimetrik Yöntem

TS EN ISO 5398-1

Deri-Kösele Toplam Sülfat Külü Tayini

TS 4125 EN ISO 4047-8.1

Deri-Kösele Toplam Suda Çözünen Maddeler Tayini

TS EN ISO 4098

Deri-Cr VI Tayini-Kolorimetrik metot

TS EN ISO 17075-1 (A)

Formaldehit İçeriğinin Tayini

Deri Numunesinde TS EN ISO 17226-2(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir

Deri Ürünlerde Ekstrakte Edilebilen Metal İçeriğinin Kimyasal Tayini

TS EN 17072-1(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir

Deri Ürünlerde Ekstrakte Edilebilen Metal İçeriğinin Kimyasal Tayini

TS EN 17072-2(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir

Tekstil Numunesinde Serbest ve Hidrolizlenmiş Formaldehit İçeriğinin Tayini

TS EN ISO 14184-1(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir

Tekstil Numunesinde Açığa Çıkan Formaldehit Tayini

TS EN ISO 14184-2(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir

Serbest Nikelin Kalitatif Olarak Tespiti (Spot Test)

PD CR 12471(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir

Doğrudan ve Uzun Süreli Ciltle Temas Edebilecek Olan Ürünlerden Nikel Salınımı Tayini

TS EN 1811 (A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir

Kaplamalı Ürünlerden Kaplamanın Aşınması ve Ayrılması ile Açığa Çıkan Nikel Tayini

TS EN 12472-A1(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir
deneydir

Mikrodalga Yöntemi ile Toplam Metal Tayini

TS EN 16711-1(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir

Asidik Ter Çözeltisi ile Ekstrakte Edilebilen Metal Tayini

TS EN 16711-2(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir

Tekstil pH Tayini

TS EN ISO 3071(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir

Toplam Kurşun(Pb) Tayini

Metal Çocuk Ürünlerinde CPSC-CH-E1001-08-3(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir Metal Olmayan Çocuk Ürünlerinde CPSC-CH-E1002-08-3 (A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir Boya ve Boyalı/Kaplamalı Numunelerde CPSC-CH-E1003-09-1(A) metoduna göre uygulanır. Akredite bir deneydir.

Language»