GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK

TASEV LABORATUVAR, müşterilerine verdiği bütün hizmetlerde gizlilik ilkesine bağlı kalacağını taahhüt etmektedir. Bütün çalışanlar, test ve analiz çalışmalarını yaptıran müşterilerin, bu çalışmalar sırasında ve sonrasında elde edilen her türlü bilgilerini korumakta ve gizliliğine önem vermektedir. Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescil edilmiş haklarının korunmasına ve test ve analiz sonuçlarının güvenli bir şekilde saklanmasına önem vermektedir.

TASEV LABORATUVAR, bütün müşterilerine bağımsız ve tarafsız bir hizmet vermektedir. Müşterilere ait bu tür bilgi ve belgelerin, yönetici ve çalışanlar dışında hiç kimse tarafından ulaşılamayacak şekilde korunmasından ve laboratuvara teslim edilen test ve analiz örneklerinin laboratuvar dışına çıkarılmamasından sorumludur. Bu konuda gerekli bütün önlemler alınmıştır. Hiçbir çalışan, müşterilere ait test ve analiz örneklerini laboratuvar dışına çıkarmamaktadır. Hiçbir çalışan, müşterilerinin test ve analiz sonuçlarını gösteren raporları, üçüncü kişilere veya bir başka müşteriye göstermemektedir. Tamamen bilgisayar ortamında tutulan bilgi ve belgelere sadece yetkisi olan çalışanların erişmesi sağlanmıştır. Kuruluşumuz, özel kişi veya kuruluşlara ait bütün bilgi ve belgelerin ve kendilerine ait tescilli haklarının korunacağını taahhüt etmektedir. Bunun yanı sıra kuruluşumuz, laboratuvar hizmetlerini verirken, herhangi bir çıkar ilişkisine girmeden ve hiçbir kişi ve kuruluşun etkisi altında kalmadan faaliyetlerini sürdürmektedir ve bu anlamda da müşterilere ait bilgi ve belgeler koruma altındadır. Yönetici ve çalışanlar, faaliyetleri ile ilgili olarak tarafsızlığını ve gizlilik taahhüdünü şüpheye düşürecek bir davranışta bulunamazlar.

Language»