MİSYON

●Müşterilerin test, analiz ihtiyaçlarını belirlemek, yüksek kalitede, hızlı, doğru ve güvenilir bir şekilde karşılamak,

●Çalışanların bilgi ve deneyim kazanmaları amacı ile bu alanda dünyada yaşanan gelişmeleri izlemek ve çalışanlar ile paylaşmak,

●Hizmet verilen işletmelere, faaliyet alanları ne olursa olsun, tarafsız, bağımsız, dürüst ve gizlilik prensiplerine bağlı bir hizmet vermek,

●Verilen hizmetlerde, akredite olduğu TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun faaliyet göstermek.

VİZYON

●Bütün laboratuvar hizmetlerinde, test, analiz, ölçüm, muayene ve kontrol hizmetlerinin, eksiksiz, zamanında, doğru, kaliteli ve güvenilir olmasına önem vermek,

●Yeni müşteriler kazanmaya ve kazanılan müşteriler ile işbirliğinin sürekliliğini sağlamaya çalışmak ve müşterilere her zaman hizmet vermeye hazır olmak,

●Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini iyi anlamak ve bu doğrultuda sürekli hizmet vermek,

●Uluslararası ayakkabı üreticileri ve müşterileri tarafından tanınır ve tercih edilen, güvenilir bir laboratuvar olmak.

Language»